• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH DỰ HỘI NGHỊ CESNUR 2018 TẠI TRUNG TÂM DUY TÂM THÁNH GIÁO ĐÀI LOAN

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH DỰ HỘI NGHỊ CESNUR 2018 TẠI TRUNG TÂM DUY TÂM THÁNH GIÁO ĐÀI LOAN

Cập nhật 2018-06-19 15:36:09

(Tin Đài Trung Đài Loan, ngày 19-6-2018- Tường trình của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực)
 
Sáng ngày 19/6/2018 (Al. 06/5 Mậu Tuất) Đoàn Hội Thánh đến Trung tâm Thánh sở Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan.
 
09 giờ 00, Đoàn được Ban tổ chức mời vào hội trường an tọa cùng một số Giáo Sư, Tiến Sĩ, Giảng viên Đại học từ các trường Đại học Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Ý, Bangladesh, Đại Hàn, Nhựt Bổn, Đài Loan và Việt Nam ước khoảng 100 người.
 
09 giờ 30, Lễ khai mạc Hội Nghị CESNUR 2018 bắt đầu.
 
Ban tổ chức giới thiệu Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư Tông chủ Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Ngài Yun Eun-Do Lãnh đạo Đại Tuần Chơn Lý giáo Hàn quốc, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam.
 
GS Massimo Introvigne, Trưởng Ban Tổ Chức Hội nghị CESNUR 2018 giới thiệu mục đích buổi hội nghị,  và cho biết là rất mừng vào ngày hôm qua 18/6/2018  quý vị lãnh đạo ba tôn giáo : Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Đại Tuần Chơn Lý Giáo Hàn Quốc và Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam đồng ký thỏa thuận hợp tác hiệp hội các Tân Tôn giáo Đông Á.
 
Tiếp theo bà Fiona Hsin-Fang Chan, đồng Trưởng Ban Tổ Chức, giới thiệu Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư phát biểu giải thích về giáo lý Duy Tâm Thánh giáo.
 
Kế tiếp, Ngài Yun Eun Do, Lãnh đạo Đại Tuần Chơn Lý giáo phát biễu tóm tắt về sự hình thành và sinh hoạt của Đại Tuần Chơn Lý giáo.
 
Tiếp tục, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, trình bày khái quát về việc hình thành Đạo Cao Đài do Dức Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút khai sáng tại đất nước Việt Nam với tôn chỉ là lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhơn nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sinh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các chơn linh làm cứu cánh, nhìn nhận các tôn giáo do chính Thượng Đế lập thành cùng một nguồn gốc, tất cả nhơn loại là anh em một nhà. (xin nhấn vào đây xem bài phát biểu).
 
Sau khi Ngài Đầu sư phát biểu, Ban Tổ chức cho trình chiếu một vidéo về sinh hoạt của Đại Tuần Chơn lý giáo và của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
           
Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
 
Sau đây là một số hình ảnh buổi Lễ Khai Mạc Hội Nghị CESNUR 2018 :