• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI ĐÀI LOAN DỰ HỘI NGHỊ CESNUR 2018 VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG VINH

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI ĐÀI LOAN DỰ HỘI NGHỊ CESNUR 2018 VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG VINH

Cập nhật 2018-06-18 23:38:50

(Tin Đài Loan, Duy Tâm Thánh Giáo ngày 17, 18/6/2018- Tường trình của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực)
 
Bài 1 – Tại Duy Tâm Thánh Giáo
 
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư, Tổng chủ Duy Tâm Thánh Giáo mời tham dự Hội nghị Tân Tôn giáo CESNUR 2018 và tham dự lễ hoàn thành tôn tượng Đại Kim Thân Đức Quỉ Cốc Tử Vương Chân Lão Tổ tại trường sở Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan ở Đài Trung và thăm Đại Học Trường Vinh (Chang Jung Christian University) tại Đài Nam, thăm Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn (Tao Yuan) tại Đài Bắc từ ngày 17 đến 24-6-2018.
 
Để đáp ứng sự nhiệt tình của các Tôn giáo Bạn và Đại học Trường Vinh đối với Đạo Cao Đài – Tòa Thánh Tây Ninh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám) Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn gồm 16 vị đi Đài Loan tham dự theo thơ mời.
 
THÀNH PHẦN ĐOÀN HỘI THÁNH ĐI ĐÀI LOAN :
 
01.- Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, Chưởng Quản Hội Thánh
02.- Phối Sư THÁI CÔN THANH, Qu. Thái Chánh Phối Sư
03.- Phối Sư HƯƠNG ĐẮT, Qu. Nữ Chánh Phối Sư    
04.- Phối Sư NGỌC HỒNG THANH, Tổng Quản VP Ngọc CPS-Thượng Thống Lại Viện
05.- Giáo Sư HƯƠNG KHANG, Tổng Quản VP Nữ Chánh Phối Sư                 
06.- Giáo Hữu THƯỢNG EM THANH, Thứ ký Nam Đầu Sư Đường  
07.- Lễ Sanh THƯỢNG VÂN THANH, XLTV Thượng Thống Công Viện
08.- Lễ Sanh HƯƠNG HỒ, Phó Phòng Vi tính Nữ Đầu Sư Đường
09.- Đạo Hữu NGUYỄN TRÍ LỰC, Thành viên đoàn
 
* THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI gồm :
 
10.- Giáo Hữu THƯỢNG CẢNH THANH, Trưởng Ban Đại Diện
11.- Lễ Sanh THƯỢNG KHOA THANH, Phụ trách VP Ban Đại Diện đ/t Tiểu Bang Louisiana
12.- Đạo Hữu NGUYỄN TUẤN EM, Thông dịch viên
13.- GS Tiến Sĩ JOE HOBBS, Khoa Trưởng Phân Khoa Địa Lý Học và Giám Đốc Học Viện Việt Nam, Viện Đại Học Missouri, Hoa Kỳ
14.- GS MOHAMMAD JAHANGIR ALAM, Giáo Sư Tôn Giáo Cao Đài, Viện Đại Học Dhaka, Bangladesh
15.- GS GREGORY FRASCZACK, Viện Đại Học Vienna, Áo
16.- GS NINH THIÊN HƯƠNG, Đại Học Los Rios Community College, Sacramento, California
 
 
Ngày 03-5 Mậu Tuất - Dl. Thứ Bảy 16/6/2018
 
Đoàn Hội Thánh khởi hành lúc 17 giờ ngày 16-6-2018 (Âl. mùng 3 - 5 Mậu Tuất) đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Cùng đưa Đoàn có Đại huynh Phối sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư cùng Chức Sắc Cửu Viện, Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP.HCM, các vị Cai Quản Họ Đạo, chức việc và đồng đạo trên 30 vị.
 
Đoàn vào làm thủ tục xuất cảnh lúc 22 giờ 30 và lên máy bay Air Viêtnam đi Đài Loan. Máy bay đáp xuống phi trường Đài Bắc lúc 06 giờ 30 (giờ Đài Loan), được Ban Tiếp tân của Duy Tâm Thánh Giáo đón, đưa về Khách sạn Formosa.
 
14 giờ 00 ngày 04-5 Mậu Tuất (Dl. Chủ nhựt 17-6-2018) Đoàn Hội Thánh đến chào thăm Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư tại Phòng khách Duy Tâm Thánh Giáo. Trong tình cảm đạo đức thân thiết, Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư chào mừng Đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và cho biết Ngài có cảm tình mật thiết với Việt Nam.
 
Sau lời chào thăm, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh trao tặng Ngài Thiền Sư bức ảnh Đền Thánh, và tỏ lời mời Ngài Thiền sư có dịp đến tham quan Tòa Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Việt Nam. Ngài Thiền Sư vui vẻ nhận lời.
 
16 giờ 15 Đoàn Hội Thánh từ giả Thiền sư trỏ về khách sạn nghỉ ngơi.
 
Ngày 05-5 Mậu Tuất (Dl. Thứ hai 18/6/2018)
 
Sáng ngày 18/6/2018 (nhằm ngày 05/5 Mậu Tuất) lúc 8 giờ 30 Đoàn khởi hành đến dự Lễ Khánh thành Tôn tượng Đại kim thân Đức Quỉ Cốc Tử Vương Chân Lão Tổ tại Trung tâm Duy Tâm Thánh Giáo.
 
Nơi đây Đoàn được Ban Tổ Chức mời đến an tọa tại lễ đài danh dự.
 
Đúng 10 giờ Lễ Khánh Thành bắt đầu bằng 36 tiếng nỗ lớn rền vang cả khu vực.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh vinh dự được mời lên cắt băng khánh thành tôn tượng cùng với 11 vị quan chức chính quyền và lãnh đạo các tôn giáo.
 
Tiếp theo, Ngài Hỗn Nguơn Thiền Sư đọc diễn văn khai mạc, nội dung tôn vinh Đức Quỉ Cốc Tử Vương Chân Lão Tổ.
 
Sau đó mời các vị Quan khách chánh quyền và lãnh đạo tôn giáo lên phát biểu.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam lên phát biểu ngắn gọn, chúc mừng Lễ khánh thành tượng đài Kim thân Lão tổ thành công tốt đẹp, chúc phúc nhơn loại thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp (Xin bấm vào đây để xem Bài Phát Biểu).
 
Vào lúc 16 giờ Đoàn Hội Thánh trở lại Đại điện Duy Tâm Thánh Giáo để ký Bản Thỏa Thuận Hợp Tác Hiệp Hội các Tân Tôn Giáo Đông Á giửa 3 Tôn giáo gồm Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Đại Tuần Chơn Lý Giáo Hàn Quốc và Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam, nhằm mục đích phổ truyền tình yêu thương ra cộng đồng nhơn loại, thúc đẩy hòa bình thế giới.
Sau phần ký kết, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh phát biểu ngắn gọn : "Tôi rất vui mừng mong mỏi hợp tác nầy sớm đạt kết quả tốt đẹp". (Xin bấm vào đây để xem bài phát biểu).
 
Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn Hội Thánh vào 2 ngày 17 và 18/6/2018 tại Duy Tâm Thánh Giáo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày Thứ Hai 18/06/2018