HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CÁC TÂN TÔN GIÁO ĐÔNG Á TẠI TORONTO, CANADA

Cập nhật 2018-11-21 12:33:04

(Tin Toronto ngày 8/11/2018 – Tường thuật của Jason Greenberger – Hình ảnh của Fiona Chang)
 
Hiệp Hội Các Tân Tôn Giáo Đông Á là sự kết nối hợp tác giữa 3 Tôn giáo gồm Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Đại Tuần Chơn Lý Giáo Hàn Quốc và Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam, nhằm mục đích phổ truyền tình yêu thương ra cộng đồng nhơn loại, thúc đẩy hòa bình thế giới. Bản Thỏa Thuận Hợp Tác của Hiệp Hội được ký kết vào ngày 18/6/2018 tại Taiwan. Do đó, hoạt động đầu tiên của Hiệp Hội là tham dự Đại Hội của Tổ chức Nghị Viện các Tôn Giáo Thế Giới (Parliament of World’s Religions Conference) được tổ chức tại Thành phố Toronto, Canada, từ ngày 1/11/2018 đến ngày 7/11/2018.
 
Tổ chức Nghị Viện các Tôn Giáo Thế Giới được ra đời từ năm 1893 tại Chicago, Hoa Kỳ, và thường tổ chức những Đại Hội Quốc tế lớn với trên 200 tôn giáo hay tín ngưỡng bản địa thuộc 80 Quốc gia tham dự. Năm 1993 cũng tổ chức tại Chicago, Hoa Kỳ, năm 1999 tại Capetown, Nam Phi, năm 2004 tại Barcelona, Tây Ban Nha (Spain), năm 2009 tại Melbourne, Úc Đại Lợi, năm 2015 tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ và năm nay 2018 tại Toronto, Canada.
 
Có trên 10.000 người tham dự Đại Hội nói đây. Chương trình liệt kê hơn 500 buổi thuyết trình với rất nhiều đề tài liên quan đến tôn giáo, xã hội, giáo dục, lồng vào những chương trình văn nghệ, văn hóa, những triễn lãm về tôn giáo, tranh ảnh nghệ thuật, những cuộc du ngoạn chung, tất cả đều cùng mục đích giúp cho các cộng đồng tôn giáo thế giới được gặp gỡ với nhau trong tình huynh đệ, bác ái và thân thiện.
 
Đạo Cao Đài góp mặt tại Đại Hội này chung với Đại Tuần Chơn Lý Giáo (Daesoon Jinrihoe) và Duy Tâm Thánh Giáo (Weixin Shengjiao). GS Massimo Introvigne, Chủ Tịch CESNUR, là người điều khiển chương trình cho buổi thuyết trình của Hiệp Hội. Mục đích buổi thuyết trình là để 3 Tôn giáo trình bày về lịch sử, tôn chỉ và hoạt động của tôn giáo mình cho cử tọa (khoảng 100 người).
 
Thuyết trình viên cho 3 tôn giáo như sau :
 
- GS Jason Greenberger, Đại Học Daejin, đại diện cho Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, thuyết trình về Đạo Cao Đài.
-GS Fiona Hsin-Fang Chang, Giám Đốc Công Tác Quốc Tế, thuyết trình về Duy Tâm Thánh Giáo.
-GS Gyunwon Lee, Đại Học Daejin, thuyết trình về Đại Tuần Chơn Lý Giáo
 
Xin bấm vào đây để nghe toàn bộ buổi thuyết trình : http://youtu.be/5u4kg31amPU
 
Xin bấm vào đây để xem bài thuyết trình của GS Massimo Introvigne :
 
Sau đây là một số hình ảnh về Đại Hội: