HỌ ĐẠO MONTREAL, TỈNH QUEBEC, CANADA TRỞ VỀ VỚI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-10-19 10:09:57

(Tin California ngày 17/10/2017)
 
Họ Đạo Montreal, Tỉnh Quebec, Canada, được thành lập vào năm 1994 đưới sự hướng dẫn của Cố Giáo Sư Thượng Đâu Thanh (Nguyễn Văn Đâu), nguyên Khâm Châu Đạo Sàigòn trước 1975, khi Giáo Sư Đâu sang Canada thăm viếng gia đình người con là Nguyễn Đắc Đậu. Lời hướng dẫn và chỉ thị lúc thành lập Bàn Trị Sự Thánh Thất Montreal là “Quý Chức Việc và đồng đạo nên nhớ là chúng ta trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh, do đó, khi thời cơ thuận tiện và cho phép, tất cả phải trỡ về phục tùng dưới sự điều hành và hướng dẫn hành Đạo của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh”.
 
Hiền Huynh CTS Nguyễn Đắc Đậu cùng Hiền thê Hiền Tỷ CTS Vương Thị Ngọc Lan đã mua được một nhà thờ Do Thái và biến nó thành Thánh Thất. Đồng đạo tại đây có khoảng 50 gia đình, sinh hoạt đạo sự đều hòa. Đặc biệt là vào năm 1998, Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại lần thứ 3 được tổ chức tại TT Montreal và thành lập Cơ quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại (CQTGHN), căn cứ theo Thánh Lịnh số 65 của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, ký vào năm 1973. Tại Đại Hội này có tất cả 15 Phái Đoàn đại diện các Họ Đạo trên toàn thế giới, đã bầu CTS Trần Quang Cảnh làm Hội Trưởng Hội Đồng Đại Diện CTQGHN, Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo và Hiền Tỷ Vương Thị Ngọc Lan làm Phó Hội Trưởng.
 
Cho đến năm 2006 thì CQTGHN tự giải tán vì nhiều lý do. HH. CTS Nguyễn Đắc Đậu và Hiền Tỷ Lan trỡ về lại Thánh Thất mình tiếp tục hành đạo riêng rẽ, không liên lạc hợp tác với bất cứ tổ chức Cao Đài nào tại hải ngoại.
 
Mãi cho đến tháng 9 năm 2017, quý Chức Việc trong BTS Thánh Thất Montreal đã họp toàn thể đồng đạo tại đây, duyệt xét tình hình đạo sự hiện tại tại hải ngoại và tại quốc nội, và đồng thành tâm quyết định trỡ về phục tùng theo sự hướng dẫn và điều hành đạo sự của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thực hiện theo lời căn dặn của Cố Giáo Sư Thượng Đâu Thanh.
 
Sau khi nhận đơn của quý vị Chức Việc ở TT Montreal, với chính sách khoan hồng đối với mọi tín đồ lầm đường, Hội Thánh đã chấp thuận hợp thức hóa 5 vị sau đây :
 
  1. Vị NGUYỄN ĐẮC ĐẬU, sinh ngày 19/09/1946 tại Long Thành, Tây Ninh, thường trú tại TP. Montreal, Tĩnh Quebec, Canada, đắc cử CHÁNH TRỊ SỰ kể từ ngày 14/10/1994
  2. Vị VƯƠNG THỊ NGỌC LAN, sinh ngày 19/08/1944 tại Kompong Chnang, Cao Miên, thường trú tại TP. Montreal, Tĩnh Quebec, Canada, đắc cử CHÁNH TRỊ SỰ từ ngày 14/10/1994
  3. Vị NGUYỄN THỊ NỠ, sinh ngày 4/10/1943 tại Tân Xuyên, An Xuyên, thường trú tại TP. Montreal, Tĩnh Quebec, Canada, đắc cử CHÁNH TRỊ SỰ từ ngày 16/01/2005
  4. Vị QUÁCH BỮU LỘC, sinh ngày 26/10/1965 tại Sàigòn, thường trú tại TP. Montreal, Tĩnh Quebec, Canada, đắc cử THÔNG SỰ từ ngày 16/01/2005
  5. Vị NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG, sinh ngày 20/06/1966 tại Cà Mau, thường trú tại TP. Montreal, Tĩnh Quebec, Canada, đắc cử THÔNG SỰ từ ngày 16/01/2005
 
Thật là một tin đáng vui mừng cho Cộng Đồng Cao Đài Hải Ngoại. Đa số tín đồ Cao Đài trong và ngoài nước đều hiểu rõ tình hình rất khó khăn của các tín đồ Cao Đài hải ngoại trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh, vì lý do là có sự quậy phá của một thiểu số rất nhỏ, nhưng mồm rất to, luôn luôn chống đối Hội Thánh Cao Đài TTTN, vì lý do chính trị nhiều hơn là đạo sự, cho rằng Hội Thánh là quốc doanh, là bàng môn tả đạo, v..v…, nên những ai muốn trỡ về với nguồn cội của mình thì bị chửi bới, bị chụp mũ là CS, hay tay sai CS, nên phần đông đồng đạo ở hải ngoại còn e dè, áp dụng chính sách “đứng ngã 3 đường để chờ đợi…”. Nhưng quý vị Chức Việc Họ Đạo Montreal đã sáng suốt vượt qua tất cả mọi trỡ ngại gặp phải và quyết định trỡ về với Tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Rồi đây chúng ta hy vọng có nhiều Thánh Thất khác ở hải ngoại sẽ suy xét lại hoạt động đạo sự của mình mà quyết định theo chân Họ Đạo Montreal. Hãy nhớ rằng đa số các bảng danh trên cổng các Thánh Thất ở hải ngoại có ghi rành rành là “ĐĐTKPĐ – TTTN” nhưng thực tế có một số Thánh Thất không muốn qui tùng Hội Thánh TTTN, mà tự mình hoạt động riêng rẽ, nếu không nói là một chi phái mới, nhứt là rất tiếc cho những vị Chức Việc hành đạo có trên mấy chục năm ở hải ngoại, vẫn là Chức Việc tự bầu, tự phong, không có một tờ giấy chính thức hợp pháp nào xác nhận, vì lý do chưa được Hội Thánh công nhận và hợp thức hóa.
 
Xin xem Huấn Lịnh đính kèm của Họ Đạo Montreal và một vài hình ảnh của Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại Kỳ 3 tại TT Montreal năm 1998.
 
 
 
Thánh Thất Cao Đài Montreal, Quebec, Canada
 
 
Cố Giáo Hữu Thượng Màng Thanh đang hành lễ
 
 
Quang cảnh Nội điện của Thánh Thất
 
 
Buổi cúng Ngọ thời năm 1998
 
 
(từ trái) Giáo Hữu Thượng Màng Thanh - Huynh Tăng Thái Nghiêm - Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo và Hiền Tài Trịnh Quốc Thế
 
 
Tham dự viên tại Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại Kỳ 3 tại TT Montreal năm 1998
 
 
Các em trong Thánh Thất giúp vui cho Đại Hội
 
 
Chụp hình chung kỷ niệm
 
 
Phái Đoàn Cao Đài Hoa Thịnh Đốn vào 19 năm về trước (1998)