ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BẢO LỤT MIỀN TRUNG

Cập nhật 2017-11-17 23:49:04

(Tin Tây Ninh ngày 14/11/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh)
 
Cơn bảo lũ số 12 nằm 2017 tại miền Trung trong tuần lễ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về sinh mạng con người, nhà cửa sập đổ, ruộng vườn ngập lụt, nhiều lòng bè nuôi thủy sản mất trắng, đường xá sạt lở, rất đông đồng bào không còn nhà ở.
 
“Lá lành đùm lá rách”, người tín đồ Cao Đài nhận thấy sót sa cho hoàn cảnh đồng bào bị lũ, cần sự hổ trợ của cộng đồng nhầm chia sẽ và an ủi phần nào về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với bà con ruột thịt bị thiệt hại nêu trên.
 
Do đó, vào sáng ngày 26 tháng 9 năm Đinh Dậu (DL. 14/11/2017) tại Thánh Thất Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh tổ chức một buổi lễ phát động kêu gọi sự đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.
 
160 vị là Chức Sắc, Ban Cai Quản Họ Đạo trực tiếp tham gia. Kết quả đóng góp ủng hộ rất khả quan với số tiền là 50,000,000 đồng (năm mươi triệu đồng). Số tiền này nộp UBMTTQ tỉnh Tây Ninh và sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.
 
Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh. Cùng tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Văn Vy,  Phó Chủ Tịch UBMTTQ tỉnh Tây Ninh.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ đóng góp cứu trợ.