ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ CỦA HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-05-26 06:54:53

(Tin Tây Ninh ngày 16/5/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi)
 
Theo luật đạo Cao Đài, Hội Thánh đã qui định từ trước đến nay đã trở thành thông lệ, chu kỳ 5 năm, Hội Thánh tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh, là một trong 3 Hội Lập Quyền Vạn Linh. Trước khi họp tại Trung Ương thì các cơ sở địa phương trong và ngoài nước phải tổ chức trước 3 tháng Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại địa phương mình.
                        
Hôm nay, lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm Đinh Dậu (dl. 16.5.2017), Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh trước tiên tổ chức Đại Hội Nhơn sanh cấp cơ sở nơi địa phương Họ Đạo xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, và dùng phương cách tổ chức này để làm thí điểm cho 75 Họ Đạo của tỉnh Tây Ninh làm khuôn mẫu theo đó mà tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở nơi Họ Đạo của mình cho đến ngày 13 tháng 5 năm Đinh Dậu (DL.07/6/2017) thì chấm dứt Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở.
 
Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo đến dự khoảng 500 người.
 
Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội Nhơn Sanh Họ Đạo Xã Bàu Năng gồm có:
 
 • Giáo Sư Thái Thọ Thanh Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh      
 • Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh, Phó Ban Đại diện cụm 2.
 • Giáo Hữu Thượng Nơi Thanh Cai Quản Họ Đạo xã Bàu Năng.
 • Lễ Sanh Thượng Lũy Thanh Phó Cai Quản Họ Đạo xã Bàu Năng.
 • Lễ Sanh Hương Bạc Phó Cai Quản đặc trách nữ phái Họ Đạo xã Bàu Năng.
 • Lễ Sanh Hương Thuận Phó Cai Quản.
  
Quý Đại biểu chính quyền các cấp đến tham dự gồm có:
    
 • Ông Trương Hồng Ân. Trưởng Phòng Dân Tộc Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh
 • Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.
 • Thượng Tá Trịnh Văn Lợi, Trưởng Phòng PA 88.
 • Ông Phạm Văn Hậu, Trưởng Phòng Nội Vụ. huyện Dương  Minh Châu.
 • Ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ Tịch HĐND xã Bàu Năng.
 • Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ Tịch UBND xã Bàu Năng.
 • Bà Lê Thị Hải Yến, Chủ Tịch UBMTTQ xã Bàu Năng.
 
 Và trên 20 Cán Bộ Huyện, Xã Bàu Năng và các Ban Ngành tham dự.
 
Nội dung Đại Hội như sau :
 
 1. Thông qua báo cáo hành Đạo năm 2012 - 2017 và đại cương chương trình hành đạo 2017 - 2022.
 2. Thông qua danh sách Chức Việc, Đạo Hữu công quả được cầu phong và Chức Sắc Cầu Thăng.
 3. Công cử Chức Việc và Đạo Hữu tiêu biểu đi dự Đại Hội Nhơn Sanh Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 4. Tập họp nguyện vọng chính đáng của Nhơn Sanh trình lên Đại Hội Nhơn Sanh Trung Ương để dâng lên Đại Hội Hội Thánh.
 
Đại Hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Chức Việc, Đạo hữu công quả dự sổ Cầu Phong Phẩm Lễ Sanh và Chức Sắc dự sổ Cầu Thăng năm Đinh Dậu năm 2017 như sau: 
           
            -  Chức Việc nam phái dự sổ Cầu Phong Phẩm Lễ Sanh: 8 vị.
            -  Chức Việc nữ phái dự sổ Cầu Phong phẩm Lễ Sanh: 08 vị
            -  Đạo Hữu công quả cầu phong phẩm Lễ Sanh: 04 vị.​
             -  Giáo Hữu nữ phái dự sổ Cầu Thăng phẩm Giáo Sư Hàm: 01 vị.
            -  Lễ sanh nam phái dự sổ Cầu Thăng Phẩm Giáo Hữu Hàm: 04 vị.
            -  Lễ Sanh nữ phái dự sổ Cầu Thăng phẩm Giáo Hữu: 01 vị và 03 vị  Hàm.
 
Đại Hội biểu quyết thông qua 06 nguyện vọng chánh đáng của Nhơn sanh trình lên Đại Hội Nhơn Sanh Trung Ương Tòa Thánh để tổng hợp dâng lên Đại Hội ở Hội Thánh nhầm phát huy mối Đạo.
 
Tiếp theo Đại Hội cũng biểu quyết thông qua công cử Nghị Viên, Phái Viên 08 vị là Chức Việc, Đạo Hữu tiêu biểu nam nữ có thành tích tốt Đời đẹp Đạo dự đại Hội Nhơn Sanh Cấp Trung Ương Tòa Thánh.
 
Nhân dịp Đại Hội này UBND Huyện Dương Minh Châu có trao tặng "Giấy Khen" cho Giáo Hữu Thượng Nơi Thanh Cai Quản HỌ Đạo Xã Bàu Năng và Giấy Khen tập thể Ban Cai Quản Họ Đạo xã Bàu Năng.
 
Sau đây là một số hình ảnh về Đại Hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:6191963