ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-12-11 19:24:27

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10/12/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Thực hiện Chương trình hành đạo chu kỳ 05 năm (từ năm Nhâm Thìn - 2012 đến năm Đinh Dậu – 2017) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 đã được tiến hành vào ngày 20 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 07-12-2017) theo Chương trình Đại Hội đã được Hội Thánh ban hành vào ngày 20 tháng 9 Đinh Dậu (Dl. 08-11-2017) đúng theo qui định.
 
Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 đã diễn tiến và thành công tốt đẹp, đúng theo Chương trình :
 
+ Đại Hội Trù Bị được tổ chức tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (qui định làm việc 02 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh) nhưng nhờ chuẩn bị và hoàn thiện tốt các mặt văn kiện và tổ chức nhân sự, nên đã hoàn thành trong 01 ngày.
 
+ Đại Hội Chánh Thức tại Đền Thánh vào ngày 22 tháng 10 Đinh Dậu (Dl.09-12-2017), do đã hoàn thiện các mặt tại Đại Hội Trù bị nên Đại hội đã hoàn thành toàn nội dung trong buổi sáng cùng ngày. Sau đây là những bài Diễn Văn, Phát Biểu và Quyết Nghị của:
 
  1. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh (xin bấm vào đây để xem Bài Diễn Văn)
  2. Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban, Ban Tôn Giáo Chính Phủ (xin bấm vào đây để xem bài Diễn Văn)
  3. Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Đại Diện Chức Sắc Nam Phái (xin bấm vào đây để xem Bài Phát Biểu)
  4. Giáo sư Hương Hữu, Đại Diện Chức Sắc Nữ Phái (xin bấm vào đây để xem Bài Phát Biểu)
  5. Quyết Nghị của Đại Hội Hội Thánh năm 2017 (xin bấm vào đây để xem Bản Quyết Nghị)
 
+ Tối ngày 22 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 09/12/2017), vào lúc 19g30, Hội Thánh tổ chức buổi lễ “Xin Sắc Phái” tại Cung Đạo cho những vị Chức Sắc Tân Phong.
 
Sau đây là một số hình ảnh về Đại Hội Hội Thánh 2017
 

ĐẠI HỘI HỘI THÁNH TRÙ BỊ NĂM ĐINH DẬU 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIẾP QUAN KHÁCH TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẠI HỘI HỘI THÁNH 2017 TẠI ĐỀN THÁNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM 2017 - LỄ XIN SẮC PHÁI