CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI XÃ HƯNG THUẬN, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Cập nhật 2017-11-13 11:05:41

(Tin Tây Ninh, ngày 05/11/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi)
 
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu (dl. 05/11/2012) Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh tổ chức đi thăm và tặng 130 phần quà cho đồng bào, đồng đạo nghèo và giúp tập vỡ cho các cháu học sinh nghèo tại Thánh thất Họ Đạo xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 
Quà gồm có : gạo, nước tương, mì gói, bánh, đường, bột ngọt và quần áo củ.
 
Tổng cộng Quà Trị giá: VN$ 49.000.000 (Bốn mươi chín triệu đồng) do sự kêu gọi đóng góp của Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh với các Mạnh Thường Quân trong tỉnh.
Hiện diện tại buổi lễ phát quà về phía chính quyền có :
 
- Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ Tịch UBMTTQ xã Hưng Thuận
- Ông Phạm Phú Cường, Trưởng Công An xã Tân Thành
 
Về phía Tôn Giáo gồm có :
- Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh
- Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh
- Lễ Sanh Ngọc Thành Thanh, Cai quản Họ Đạo Hưng Thuận
 
Buổi phát quà chấm dứt vào lúc 10g00 cùng ngày.
 
Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ phát quà