CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM CANH TÝ – 2020

Cập nhật 2020-09-16 00:27:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/9/2020)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 27-7 Canh Tý (Dl. Thứ Hai 14-9-2020) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chủ trì phiên họp thường lệ tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh. Nội dung cuộc họp là nghe các Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố báo trình việc hành đạo trong tháng qua để rút kinh nghiệm cho chương trình hành đạo tháng tới, và xem xét việc tổ chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Canh Tý – 2020 là Đại lễ truyền thống của Đạo.
 
Dù tình hình dịch bệnh Covid 19 tại tỉnh Tây Ninh không có ca nhiễm mới (ngoại trừ có 03 người nhập cảnh qua biên giới tại Cửa Khẩu Mộc Bài dương tính với Covid 19 đã được cách ly ngay, không ảnh hưởng đến cộng đồng cư dân) trong khi tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố khác, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh quyết định cho tổ chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đạo thứ 95 nội bộ, với các Họ Đạo trong tỉnh Tây Ninh, và Bộ phận phục vụ trong Nội Ô Tòa Thánh, để Mừng Kỷ Niệm và cầu xin Đức Phật Mẫu, Bà Mẹ Thiêng Liêng của vạn loại ban ơn lành cho toàn sanh chúng tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.
 
Thành phần Ban Tổ Chức Đại lễ vẫn như năm qua, chương trình Đại lễ và bố trí sân lễ tại Báo Ân Từ cũng có nhiều thay đổi (chỉ có các bộ phận trực thuộc tại Nội Ô Tòa Thánh và các Họ Đạo trong tỉnh Tây Ninh mà thôi).