• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRIỄN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TẠI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRIỄN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TẠI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-06-11 22:34:50

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/6/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Nhận lời mời của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 08 giờ sáng nay ngày 28-4 Mậu Tuất (Dl. Thứ Hai 11-6-2018) Ông Nguyễn Đắc Tuấn Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn Giáo Chính Phủ và 03 Cán bộ Viên chức Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh đã đến Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và Nghị Định số 162 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.
 
Tại Giảng đường đã tề tựu hơn 800 Chức sắc nam, nữ, gồm các vị hành đạo tại Cửu Viện, các Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh thành phố trong nước và một số Ban Cai Quản Họ Đạo tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh lân cận.
 
Sau phần giới thiệu của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, ông Vụ trưởng Vụ Cao Đài BTG.CP lên bục triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và một số điều khoản, biện pháp cụ thể thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
 
Buổi triển khai Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo kết thúc vào lúc 10 cùng ngày. Ngài Đầu Sư phát biểu cảm ơn ông Vụ trưởng và tuyên bố bế mạc.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi triển khai :