BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI HẢI NGOẠI THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ Ở TAIPEI, ĐÀI LOAN

Cập nhật 2019-07-22 10:39:36

(Tin Taipei ngày 17 và 18/7/2019 – Hình ảnh của Caodai TV , Bill Roberts và Okuwaki Toshiomi)
 
Vào 2 ngày 17 và 18/7/2019, thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại và Lễ Sanh Hương Thoàn, đã đến Taipei, Đài Loan, tham dự các sự kiện sau đây :
 
  1. Ngày 17/7/2019, tham dự Lễ Kỷ Niệm 70 năm thành lập Hội Tao Yuan (Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Van) tại trụ sở của Hội ở Taipei. Buổi lễ vào buổi sáng lúc 11 giờ là Lễ nghi dâng trái cây, trà và rượu, buổi chiều 15 giờ là lễ cầu cơ theo nghi thức của Tao Yuan.
  2. Chiều ngày 17/7/2019, thăm chào sức khỏe Đức Hỗn Nguyên Thiền Sư của Duy Tâm Thánh Giáo (Hunyuan Chanshi of Weixin Shengjiao) tại Bát Quái Thành (Bagua City) ở Đài Trung. Xin nhắc lại là Đức Hỗn Nguyên Thiền Sư đã dự định đén thăm chào Tòa Thánh Tây Ninh vào ngày 18 tháng Giêng Kỷ Hợi (dl. 22/2/2019), nhưng vào giờ chót bị bịnh nên đình chuyến đi. Do đó, ngày hôm nay, đến chào thăm sức khỏe.
  3. Ngày 18/7/2019, tham dự Hội Nghị IRUHA lần thứ 3 của Oomoto giáo, tổ chức tại Hội trường Taipei Hero House. Hội nghị có khoảng 120 người tham dự, với chủ đề : “Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo – Why is Esperanto necessary ?” (tạm dịch : Một Thượng Đế, Một Thế giới, Một Ngôn ngữ  - Tại sao ngôn ngữ Esperanto cần thiết?). Tại Hội Nghị này, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đã đọc bài phát biểu của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh cho Hội Nghị. (xin bấm bào đây xem bài phát biểu).
 
Xin xem các hình ảnh về 3 sự kiện trên sau đây:
 
 
LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TAO YUAN
 
 
 
NGÀI SUZUKI EIICHI CHÀO MỪNG GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀI HỨA NHÃ ĐỘ, TỔNG CHỦ TAO YUAN, CHỦ LỄ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANG CẢNH LỄ CẦU CƠ CỦA TAO YUAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIỆC LIÊN HOAN
 
 
 
 
NGÀI SUZUKI EIICHI, TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNH CHÁNH OOMOTO GIÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM CHÀO NGÀI HỖN NGUYÊN THIỀN SƯ DUY TÂM THÁNH GIÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀI HỖN NGUYÊN THIỀN SƯ VỚI VỢ CHỒNG ÔNG CHIEN, PHÁP SƯ DUY TÂM THÁNH GIÁO
 
 
QUANG CẢNH HỘI NGHỊ IRUHA LẦN THỨ 3 TẠI TAIPEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀI SUZUKI EIICHI ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ
 
 
GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH ĐỌC DIỄN VĂN CỦA NGÀI ĐẦU SƯ THƯƠNG TÁM THANH
 
 
 
 
PHÁI ĐOÀN DUY TÂM THÁNH GIÁO (WEIXIN SHENGJIAO)
 
 
 
 
NGHI THỨC KHAI MẠC THEO OOMOTO GIÁO