BÀ TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-04-05 06:56:47

(Tin Tòa Thánh ngày 4/4/2017 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lê Quốc Cường)
 
Vào lúc 11 giờ 45 ngày 04 tháng  4 năm 2017 (nhằm ngày 8/3 Đinh Dậu) Bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh Sư Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Bà Tham Tán Pamela Pontius và ông Trần Quang Hòa Trợ lý Chánh trị Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, đã đến Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng Phối Sư Thái Côn Thanh Qu. Thái Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh Qu. Ngọc Chánh Phối Sư kiêm nhiệm Qu. Thượng Chánh Phối Sư, Phối Sư Hương Đắt Qu. Nữ Chánh Phối Sư và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh Tổng Quản VP Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện thân mật tiếp đoàn Tổng Lãnh Sư Hoa Kỳ tại Giáo Tông Đường Nội Ô Tòa Thánh.
 
Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh, hướng dẫn Phái Đoàn vào Tòa Thánh, sau khi Phái Đoàn đến thăm xã giao HĐND và UBND Tỉnh Tây Ninh trước đó.
 
Sau chào hỏi, Ngài Đầu Sư giới thiệu về khu vực Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, mời đoàn Tổng Lãnh Sự chụp hình lưu niệm và giao cho Phối Sư Ngọc Hồng Thanh hướng dẫn đoàn khách lên Đền Thánh xem đàn cúng trưa.
 
Bà TLS Mary Tarnowka được Phối Sư Ngọc Hồng Thanh giải thích về nghi thức thờ cúng, các phẩm cấp Chức sắc, việc xây dựng Đền Thánh, về số lượng Tín đồ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng số lượng Chức Sắc và Chức Việc đang hành đạo hiện nay.
 
Được Bà TLS hỏi, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh giải thích ý nghĩa Thờ Thiên Nhãn và ý nghĩa các Cột Rồng bên trong Đền Thánh.
 
Đoàn Tổng Lãnh Sư Hoa Kỳ đã dự suốt đàn cúng trưa, tỏ vẻ hài lòng về chuyến chào thăm, ký Sổ lưu niệm trước bức họa Tam Thánh tại Tịnh Tâm Đài.
 
Bà Tổng Lãnh Sự tỏ lời cảm ơn Hội Thánh đã dành thời gian tiếp đoàn trọng hậu và thân tình.
 
Phái đoàn Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ra về lúc 13 giờ cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi chào thăm Hội Thánh