• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • 67 SINH VIÊN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH, ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CHO MÔN “TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO CAO ĐÀI”

67 SINH VIÊN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH, ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CHO MÔN “TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO CAO ĐÀI”

Cập nhật 2017-03-14 11:08:42

(Tin Dhaka ngày 12/03/2017- Bản báo cáo về lớp học “Truyền thống Tôn giáo Cao Đài” của Giáo sư Mohammad Jahangir Alam)
 
Môn “Truyền thống tôn giáo Cao Đài” được giảng dạy trong học kỳ thứ 7 (7th Semester), nghĩa là vào đầu năm thứ 4 của chương trình Cử Nhân. Năm nay 2017, có tất cả 69 sinh viên ghi danh môn học này (năm thứ 4 của chương trình Cử Nhân khóa học 2013-2017) và gồm có 38 nam và 31 nữ. Ngày khai giảng môn Cao Đài cho kỳ thứ 7 là ngày 01/01/2017 và chấm dứt vào ngày 30/06/2017.
 
Theo GS Alam cho biết thì lớp học vừa thi xong Phần 1 của học kỳ lục cá nguyệt (Mid-term exam). Trong 69 Sinh viên ghi tên  thì chỉ có 67 đến lớp thi, còn 2 Sinh viên bị bệnh, sẽ được sắp xếp thi sau. Vào tháng 06/2017 sẽ có cuộc thi cuối cùng, và điểm của Sinh viên sẽ được chấm như sau :
 
Sự hiện diện đều đặn trong lớp :  10 điểm
Kết quả thi giữa học kỳ . . . . . . :  30 điểm
Kết quả thi cuối khóa . . . . . . .  :  60 điểm
Tổng cộng   . . . . . . . . . . . . . . . : 100 điểm
 
Xin nhắc lại, văn bằng cử nhân văn chương bốn năm ở Phân Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Thế Giới của Viện Đại học Dhaka, Bangladesh, đòi hỏi sinh viên phải học 28 trong 38 môn học. Tất cả các môn học được phân phối trong 8 học kỳ với mục đích hoàn tất 2 học kỳ mỗi năm. Vì trong chương trình học có hơn 28 môn, sinh viên phải học theo cách luân chuyển. Do đó, Ủy Ban Học Vụ của Phân Khoa phải họp lại để quyết định chọn một số môn học luân phiên cho mỗi 2 năm. Đây là một công việc thường lệ của Phân Khoa để ấn định những môn học nào được dạy và môn học nào được loại khỏi danh sách mỗi kỳ 2 năm, làm sao cho tất cả các môn học lần lượt được giảng dạy. Như thế, môn “Truyền thống tôn giáo Cao Đài”, mã số WRC H 404, được loại khỏi danh sách trong năm 2011 và được nhập trỡ lại trong năm 2013 theo tiến trình luân chuyển của các môn học. Thật ra không môn học nào được đặt ưu tiên hơn các môn khác. Tất cả các môn đều có giá trị như nhau và được giảng dạy với cùng tầm quan trọng như nhau. Tuy nhiên từ năm 2013 trỡ đi, thì mỗi năm đều có môn học Cao Đài này.
 
Bản Thông Báo phổ biến môn Truyền Thống Tôn Giáo Cao Đài (mã số lớp học là WRC H404) của Trường Đại Học Dhaka, Bangladesh, có liệt kê mục đích môn học như sau :
 
  •  - Môn học được thiết kế giúp sinh viên hiểu biết về Đạo Cao Đài  từ ngày thành lập đến thời đại ngày nay:  nguồn gốc về lịch sử của Đạo Cao Đài và Đạo Cao Đài trong môi trường văn hóa Việt Nam.
  • - Sinh viên sẽ có kiến thức sâu rộng về niềm tin tôn giáo và về các nghi tiết hành đạo.
  • - Sự nhấn mạnh đặc biệt về thần học và triết học của tôn giáo Cao Đài: nguồn gốc cơ bản, Đạo đức học, Khái niệm về Thượng Đế, Tính đồng nhất của nhân loại và Tính đồng nhất của Đạo.
  • - Ảnh hưởng của đạo Lão, đạo Khổng, đạo Phật đối với đạo Cao Đài; Đạo Cao Đài trong thời  hiện đại của nước Việt Nam, Cambodia, Úc và Hoa Kỳ.
 
Theo sự sắp xếp của Ủy Ban Học Vụ cho niên học 2013-2014 thì tất cả Sinh viên bắt buộc phải ghi tên học môn Cao Đài Giáo vào năm thứ tư của chương trình Cử Nhân trong năm 2017. Tất cả các môn học đều ngang nhau và dưới hệ thống học kỳ lục cá nguyệt, mỗi môn học được 100 điểm. Trong một niên học thì có 2 lục cá nguyệt và Sinh viên bắt buộc phải học 8 lục cá nguyệt trong 4 năm thì mới được cấp văn bằng Cử Nhân. Cho nên, vào năm thứ 4 thì có học kỳ lục cá nguyệt thứ 7 và thứ 8, có nghĩa là môn Cao Đài Giáo được giảng dạy vào học kỳ lục cá nguyệt thứ 7. Khi chương trình Cử Nhân của niên học 2013-2014 bắt đầu thì các Sinh viên chính thức học môn Cao Đài vào đầu năm 2017, là học kỳ lục cá nguyệt thứ 7).  
 
Sau đây là hình ảnh lớp thi môn tôn giáo Cao Đài vào ngày 01/03/2017 vừa qua :