TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DO VI RÚT CORONA GÂY RA

Cập nhật 2020-02-09 16:29:03

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 06/02/2020)
 
Hội Thánh vừa ra Thông Tri V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau :
 
Tham chiếu Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31-01-2020 của Thủ Tướng Chính Phủ và Công văn số 48/TGCP-VP ngày 01-02-2020 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung quốc, mà Việt Nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn, do có đường biên giới dài với Trung quốc, lưu lượng người qua lại, giao thương, khách du lịch và lao động Việt Nam làm việc cho Trung quốc cũng như lao động Trung quốc làm việc tại Việt Nam đông.
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ như nêu trên. Nay Hội Thánh Thông tri đến các Viện, Ban Đại diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố, các Ban Cai Quản Họ Đạo cơ sở số biện pháp góp phần kềm chế dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng dân cư địa phận Họ Đạo mình:
 
1,- Tổ chức tuyên truyền cho Chức Sắc, Chức Việc và Tín đồ trong giáo phận của mình nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của nạn dịch và cách phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách tại nơi công cộng, tự nâng cao ý thức phòng dịch bệnh, tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe bản thân, theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y Tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
2.- Cẩn thận, không tuyên truyền những thông tin không đúng về dịch bệnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan y tế địa phương mình cư ngụ để thông tin kịp thời các trường hợp nghi bị nhiễm bệnh để có phương án cách ly, theo dõi, điều trị, không để dịch bệnh lan rộng.
 
3.- Nghiêm chỉnh thực hiện nội dung Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31-01-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng chống dịch bệnh “viêm đường hô hấp” trong hoạt động lễ hội bằng việc tạm dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người, đồng thời tiến hành các biện pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho Tín đồ và du khách.
 
Thượng Thống, Qu. Thượng Thống Cửu Viện, quý Chức sắc Đại diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố, các Ban Cai Quản Họ Đạo tùy nhiệm vụ quan tâm cao, ban hành và tổ chức thi hành THÔNG TRI nầy thật chu đáo.
 
Sau đây là Bản Thông Tri: