Thánh Thất Thành Phố Trà Vinh. (Đường Điện Biên Phủ Khóm 4 Phường 6 TP Trà Vinh).

  Cập nhật 2018-09-01 22:46:24 | Đã xem 4709 lượt

  Ban Cai Quản

  * Ban Cai Quản Họ Đạo Thị Trấn Trà Cú:

   - Cai Quản Họ Đạo: Giáo Hữu THƯỢNG CHÍ THANH (Bùi Minh Chí)

  - Thư ký BCQ : Phó Trị Sự Võ Văn Đen

   * Tổ Nghi Lễ :

   - Tổ Nghi Lễ số 1: Chánh Trị Sự Mai Thanh Hùng, Tổ Trưởng.

                                 Chánh Trị Sự Trầm Thị Rành

  - Tổ Nghi Lễ số 2: Chánh Trị Sự Hứa Văn Triệu Tổ Trưởng kiêm Trưởng Ban phụ trách ĐTPM.

                               Chánh Trị Sự Trần Thị Nết.

  - Tổ Nghi Lễ số 3: Chánh Trị Sự Ngô Văn  On, Tổ Trưởng.

                               Chánh Trị Sự Võ Thị Cảnh.

   * Thành phần Ban Nhạc - Lễ - Đồng Nhi - Ban Thuyền Bát Nhã :

   - Ban Nhạc: Phó Trị Sự Võ Văn Đô, Trưởng Ban.

  - Ban Lễ: Đạo Hữu Trưởng Văn Phong, Trưởng Ban.

  - Ban Đồng Nhi: Thông Sự Nguyễn Thị Kim Chi, Trưởng Ban.

  - Ban Thuyền Bát Nhã: Đạo Hữu Ngô Văn Nam, Trưởng Ban.