Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:55:04 | Đã xem 922 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Thủ Thiêm.

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất

  Thủ Thiêm

  Cổng Tam Quan

  Hậu Điện

  110 đường Cây Bàng, Phường Thủ Thiêm, Quận 2 TP Hồ Chí Minh

  220m2

  Do cá nhân hỉ hiến vào năm 1974

  Xây dựng từ năm 1930 đã trải qua 3 lần di dời và 3 lần xây dựng

   

   

  Vị trí thánh thất trên bản đồ 

   

   

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:55:26 | Đã xem 1249 lượt

   Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

   

  A. Chức sắc thường trú : Thủ Thiêm


  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hoặc hàm phong

  Đắc phong

  1

  Thượng Năm Thanh

  Nguyễn Văn Năm

  Giáo Hữu

  1926

   

  2

  Hương Viễn

  Hồ Thị Viễn

  Lễ Sanh

  1944

   

  3

  Ngọc Hay Thanh

  Trương văn Hay

  Lễ Sanh

  1925

   

  4

  Hương Chính

  Phạm Thị Chính

  Lễ Sanh

  1932

   

                 

  B.  Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : Thủ Thiêm

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thượng Năm Thanh

  Nguyễn Văn Năm

  Giáo Hữu

  Cai Quản

  1926

  2

  Hương Viễn

  Hồ Thị Viễn

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1944

  3

  Ngọc Hay Thanh

  Trương văn Hay

  Lễ sanh

  Phó Cai Quản

  1925

  4

   

  Nguyễn Thị Lệ

  Chánh Trị Sự

  Thủ Quỷ

  1955

  5

   

  Lý Bạch Mai

  Thông Sự

  Thư Ký

  1962


  C. Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Thủ Thiêm


   

  TT

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Thủ Thiêm

   

  1

  1

  2

  1

  1

   

   

   

   

   

  2

  An Khánh

  1

  2

  1

  1

   

  2

   

   

   

   

   

  3

  An Lợi Đông

   

  1

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  4

  Bình An

  1

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  5

  Bình Khánh

   

  1

   

  1

   

  2

   

   

   

   

   

  6

  Cơ quan tang tế

   

   

   

   

   

   

  1

  6

  12

   

  444


  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:56:36 | Đã xem 1541 lượt

  Hình ảnh Thánh Thất Họ Đạo Thủ Thiêm và sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản.