Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:52:30 | Đã xem 1019 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Thạnh Mỹ Lợi.

   

  TT

  Thánh Thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất

  Thạnh Mỹ Lợi

  -Thiên Phong Đường

  - Nhà nghĩ chức sắc

  Đường 21 khu phố 3 phường thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 TP Hồ Chí Minh

  175 m2

  Do vị Trịnh Văn Hòa hiến vào năm 1946

  1946

  1958

  1968

  1972

  1996

  Xây dựng kiên cố theo mẫu 6 Tòa Thánh

   

  Vị trí họ đạo trên bản đồ

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:52:45 | Đã xem 939 lượt

  Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

   

  A. Chức sắc thường trú : Thạnh Mỹ Lợi

   

  TT

  Thánh danh

  Danh Tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hay hàm phong

  Đắc phong

  1

  Thái Dần Thanh

  Trần Văn Dần

  Lễ Sanh

  1962

   

  2002

  2

  Thượng Lèo Thanh

  Phạm Văn Lèo

  Lễ Sanh

  1929

   

  1999

  3

  Ngọc Thống Thanh

  Lê Văn Thống

  Lễ Sanh

  1951

   

  2005

  4

  Ngọc Bốn Thanh

  Nguyễn Văn Bốn

  Lễ Sanh

  1924

   

  1999

  5

  Ngọc Nhiều Thanh

  Trần Văn Nhiều

  Lễ Sanh

  1965

   

  2007

  6

  Hương Năm

  Mai Thị Năm

  Lễ Sanh

  1927

   

  1999

  7

  Hương Hai

  Lê Thị Hai

  Lễ Sanh

  1942

   

  2007

  8

  Hương Bảy

  Nguyễn Thị Bảy

  Lễ Sanh

  1932

   

  2002

  9

  Hương Sấu

  Lê Thị Sấu

  Lễ Sanh

  1934

   

  2002

  10

  Hương Hai

  Lê Thị Hai

  Lễ Sanh

  1920

   

  1999

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : Thạnh Mỹ Lợi

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thái Dần Thanh

  Trần Văn Dần

  Lễ Sanh

  Cai Quản

   

  2

  Hương Trân

  Nguyễn Thị Trân

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

   

  3

  Ngọc Thống Thanh

  Lê Văn Thống

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

   

  4

   

  NguyễnVăn Khoa

  Chánh Trị Sự

  Thư Ký

   

   

   C. Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Thạnh Mỹ Lợi

   

   

  TT

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Thạnh Mỹ Lợi

  1

   

  1

  2

  1

  2

   

   

   

   

  293

   

  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:53:02 | Đã xem 2365 lượt

  Hình ảnh Thánh Thất Họ Đạo Thạnh Mỹ Lợi Q2 và sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản