Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-12-14 10:51:15 | Đã xem 1377 lượt

  Ban Cai Quản


  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thái Thọ Thanh

  Nguyễn văn Thọ

  Giáo Hữu

  Cai Quản

  1934

  2

   

  Nguyễn Thị Gấm

  Chí Thiện

  Phó Cai Quản

  1937

  3

  Hương Nương

  Ng.T Mỹ Nương

  Lễ Sanh

  P.CQ nữ phái

  1939

  4

  Thái Thôi Thanh

  Phạm Long Thôi

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1935

  5

  Ngọc Hiếu Thanh

  Trần Hữu Hiếu

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1944

  6

   

  Đỗ Đình Hiếu

  CTS

  Thư Ký

  1939

  7

   

  Trần Văn Định

  CTS

  Thủ Quỷ

  1936

  8

   

  Phan Văn Thủ

  PTS

  Lễ Vụ

  1952

  9

  Hương Văn

  Nguyễn Thị Văn

  Lễ Sanh

  Lương Vụ

  1951

  10

   

  Trần văn Hạnh

  PTS

  Công Vụ kiêm trật tự

  1950

  11

   

  Nguyễn Thị Thắt

  CTS

  Kiểm Đàn

  1953

  12

   

  Trịnh Thị Hiền

  PTS

  Kiễm Đàn

  1947

  13

   

  Đỗ Đình Hiếu

  CTS

   Phạm Thế Hiển

  1939

  14

   

  Nguyễn Thị Thư

  CTS

  Phạm Thế Hiển

  1942

  15

   

  Trần Văn Định

  CTS

  Rạch Ông

  1936

  16

   

  Nguyễn Thị Thắt

  Nữ CTS

  Rạch Ông

  1953

  17

   

  Nguyễn Văn Tươi

  CTS

  Chợ Quán

  1928

  18

   

  Ng T. Tuyết Vân

  Nữ CTS

  Chợ Quán

  1957

  19

   

  Đinh Hoàng Bảo

  CTS

  Kim Biên

  1966

  20

   

  Châu Thị Cam

  Nữ CTS

  Kim Biên

  1943

  21

   

  Ng. Văn Hoàng

  CTS

  Quận 7

  1955

  22

   

  Đặng Thùy Nga

  Nữ CTS

  Quận 7

  1940

  23

   

  Dương Hoàng Hiệp

  CTS

  Bình Hưng

  1956

  24

   

  Võ Thị Đặng

  Nữ CTS

  Bình Hưng

  1955

  25

   

  Trần Tấn Mạnh

  CTS

  Chánh Hưng

  1953

  26

   

  Lê Thị Lài

  Nữ CTS

  Chánh Hưng

  1941

  27

   

  Lương Siêu

  CTS

  Đường Nhơn

  1928

  28

   

  Tất Sơ

  Nữ CTS

  Đường Nhơn

  1927

  29

   

  Nguyễn Văn Tam

   

  TB Nhạc

   

  30

   

  Phan Văn Thủ

   

  Trưởng Ban Lễ

   

  31

   

  Nguyễn Thị Hoa

   

  TB Đồng Nhi

   

  32

   

  Nguyễn Văn Hùng

   

  TB Đạo Tỳ

   


   


   

  Thánh Thất

  Cập nhật 2012-12-14 11:00:22 | Đã xem 1400 lượt

   

  Địa chỉ : Số 891 Trần Hưng Đạo Phường 1, Quận 5 , Thành phố Hồ Chí Minh

   

  Điện Thờ Phật Mẫu

  Cập nhật 2012-12-14 11:05:11 | Đã xem 1848 lượt

   

  Địa chỉ : Số 891 Trần Hưng Đạo Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

   

  Sinh Hoạt Đạo Sự

  Cập nhật 2012-12-14 11:03:34 | Đã xem 1279 lượt

  Hình Ảnh Sinh Hoạt Đạo Sự