Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:49:35 | Đã xem 1079 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất

  Phú Nhuận

  Thiên Phong Đường thờ Chư Tiên Linh

  v/p Ban Cai Quản Nam Nữ

  phòng trù nhà để xe

  71 Nguyễn Đình Chiểu phường 4 quận phú nhuận

  324m2

  Đất do quân đội Cao Đài hiến Đức Hộ Pháp đứng bộ

  1959

  1972 xây dựng thánh thất kiên cố gồm 1 lầu 1 trệt , có đường đi ngang dưới thánh thất

  Vị trí Thánh Thất

   KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ QUẬN PHÚ NHUẬN


  Quận Phú Nhuận có nguồn gốc là thôn , xã . khoảng 300 năm về trước thuộc miệt Gò Vấp Huyện Tân Bình, Phủ Gia Định, Dinh Phiên Trấn. Từ năm 1975 được thành lập Quận Phú Nhuận; có 15 Phường, diện tích tự nhiên 489 ha, dân số 185.000 người.

   

  - Bắc giáp quận Gò Vấp,

  - Đông giáp Quận Bình Thạnh,

  - Nam giáp rạch Thị Nghè Quận 1 và Quận 3,

  - Tây giáp Quận Tân Bình.

   

  Có đường xe lửa từ ga Sài Gòn xuyên qua cầu Rạch Thị Nghè giáp Quận 3, đường xe lửa chạy suốt địa bàn quận Phú Nhuận đến Quận Gò Vấp ra cầu Hang – cầu Bình Lợi đến ga Bình Triệu

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:50:00 | Đã xem 1120 lượt

  Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

  A. Chức sắc thường trú : Phú Nhuận

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hoặc hàm phong

  Đắc phong

  1

  Ngọc Nhơn Thanh

  Nguyễn Trung Nhơn

  Giáo Sư

  1931

   

  2005

  2

  Thượng Tư Thanh

  Nguyễn Văn Tư

  Giáo Hữu

  1926

   

  2007

  3

  Ngọc Gấm Thanh

  Võ Văn Gấm

  Giáo Hữu

  1944

   

  2007

  4

  Thái Thí Thanh

  Nguyễn Văn Thí

  Giáo Hữu

  1904

   

  1999

  5

  Thượng Tòng Thanh

  Nguyễn Phúc Tòng

  Lễ Sanh

  1955

   

  2005

  6

  Thái Cội Thanh

  Mai Lương Cội

  Lễ Sanh

  1937

   

  2005

  7

  Ngọc Phấn Thanh

  Thái Văn Phấn

  Lễ Sanh

  1930

   

  2005

  8

  Thượng Năm Thanh

  Nguyễn Văn Năm

  Lễ Sanh

  1932

   

  2005

  9

  Thượng Long Thanh

  Nguyễn Văn Long

  Lễ Sanh

  1954

   

  2005

  10

  Thái Đức Thanh

  Lê Minh Đức

  Lễ Sanh

  1954

   

  2005

  11

  Ngọc Nó Thanh

  Phạm Văn Nó

  Lễ Sanh

  1930

   

  2002

  12

  Hương Bia

  Nguyễn Thị À Bia

  Giáo Sư

  1936

   

  2005

  13

  Hương Thọ

  Lê Phước Thọ

  Giáo Hữu

  1952

   

  2005

  14

  Hương Anh

  Nguyễn Thị Anh

  Giáo Hữu

  1921

   

  1999

  15

  Hương Gừng

  Võ Thị Gừng

  Giáo Hữu

  1941

   

  2007

  16

  Nguyễn Thị Gấm

  Nguyễn Thị Gấm

  Chí Thiện

  1937

   

  2007

  17

  Hương Lộ

  Trần Thị Lộ

  Lễ Sanh

  1940

   

  2002

  18

  Hương Cúc

  Mạch Kim Cúc

  Lễ Sanh

  1945

   

  2002

  19

  Hương Huệ

  Nguyễn Thị Huệ

  Lễ Sanh

  1938

   

  2005

  20

  Hương Chuyền

  Nguyễn Thị Chuyền

  Lễ Sanh

  1937

   

  2005

  21

  Hương Xẫm

  Trần Thị Xẫm

  Lễ Sanh

  1925

   

  1999

  22

  Hương Chiếu

  Lê Thị Chiếu

  Lễ Sanh

  1913

   

  1999

  23

  Hương Thạch

  Nguyễn Thị Thạch

  Lễ Sanh

  1954

   

  1999

  24

  Hương Để

  Phạm Thị Để

  Lễ Sanh

  1921

   

  1999

  25

  Hương Ca

  Nguyễn Thị Ca

  Lễ Sanh

  1927

   

  1999

  26

  Hương Xuân

  Đinh T Hoàng Xuân

  Lễ Sanh

  1940

   

  1999

  27

  Nguyễn Thị Triển

  Nguyễn Thị Triển

  Giáo Thiện

  1933

   

  1999


  B. Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : Phú Nhuận

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thượng Tư Thanh

  Nguyễn Văn Tư

  Giáo Hữu

  Cai Quản

  1920

  2

  Hương Chuyền

  Nguyễn Thị Chuyền

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1937

  3

  Thái Đức Thanh

  Lê Minh Đức

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1954

  4

  Thượng Năm Thanh

  Nguyễn Văn Năm

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

  1937

  5

   

  Nguyễn Thành Lâm

  Phó Trị Sự

  Thủ Quỷ

   

  6

   

  Trần Ngọc Dung

  Thông Sự

  Thư Ký

  1960

  7

   

  Lư Hồng Lợi

  Chánh Trị Sự

  P/t Ban Cai Quản

  1938

  8

   

  Ngọc Nó Thanh

  Lễ Sanh

  Lễ Vụ

   

  9

   

  Lê Kim Phụng

  Thông Sự

  Lương Vụ

  1958

  10

   

  Nguyễn Ngọc Điện

  Đạo Hữu

  Công Vụ

   

  11

   

  Nguyễn văn Tây

  Đạo Hữu

  Trưởng Ban Nhạc

  1959

  12

   

  Lê Minh Thiện

  Phó Trị Sự

  Trưởng Ban Lễ

  1959

  13

   

  Lê Thị Tám

  Đạo Hữu

  Trưởng Ban Đồng Nhi

  1962

  14

   

  Lương Phước Thiện

  Thông Sự

  Trưởng Ban Đạo Tỳ

  1956

  15

   

  Trần Thị Đậu

  Đạo Hữu

  Kiểm Đàn

   

  16

   

  Thân Văn Nhé

  Đạo Hữu

  Trật Tự

   

  17

   

  Lư Hồng Lợi

  Chánh Trị Sự

  Phú Nhuận

   

  18

   

  Lê Thị Kim Dung

  Chánh Trị Sự

   

   

  19

   

  Tạ Quang Văn

  Chánh Trị Sự

  P.12Tân Bình

   

  20

   

  Phạm Quang Hải

  Chánh Trị Sự

  P.Thạnh Lộc

   


  C. Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Phú Nhuận


   

  Tt

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Phú Nhuận

  1

  1

  11

  14

  5

  6

   

   

   

   

   

  2

  Tân Sơn Hòa

  1

   

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thạnh Lộc

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Cơ quan tang tế

   

   

   

   

   

   

  11

  9

  12

  49

  800

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:50:33 | Đã xem 3515 lượt

  Hình ảnh Thánh Thất  Họ Đạo Phú Nhuận và sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản.

   

   

   

  Nội tâm thánh thất phú nhuận

   

   

  Đại hội  nhơn sanh cơ sở năm Đinh Hợi - 2007