Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:54:06 | Đã xem 976 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Quận 4

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất Quận 4

  Thiên Phong Đường thờ chư Tiên Linh và Vong Linh

  v/p Ban Cai Quản

  nơi thờ phụng Thánh Tổ và sinh hoạt đạo sự

  phòng nghĩ của chức sắc nam nữ

  60 đường số 6 Phường 4 Quận 4 TP Hồ Chí Minh

  52 m2

  Do đồng đạo mua lại phần đất  vào năm 1998

  1998 xây dựng kiên cố gồm 1 trệt , 1 lững, 1 lầu và Tu bổ sửa chửa vào những năm

  2002

  2008

   

   

  Vị trí Thánh Thất Quận 4

   

  KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ QUẬN 4


  Địa bàn Quận tư có hình tam giác đựơc bao bọc chung quanh bởi những con kinh và sông rạch gồm sông Sài Gòn , Kinh Tẻ và Rạch Bến Nghé nằm cạnh trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh : 

   

  - phía Đông giáp sông Sài Gòn Thủ Thiêm, An Lợi Đông Quận 2,

  - Phía Bắc giáp kinh Bến Nghé Quận Nhứt và Quận 5 .

  - Phía Nam giáp  Kinh Tẻ , giáp Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Thuận Tây Quận 7, Kinh Tẻ xuyên qua Rạch Ông Lớn đến cầu Chủ Y giáp Quận 8 

  Có diện tích tự nhiên 4,181km2 – dân số : 200.000 người 

  Quận 4 nằm cạnh trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh,  ranh giới do con Rạch Bến Nghé được nối liền do cầu Khánh Hội, cầu Calmette và cầu Ông lãnh –  giáp ranh với Quận 7 nối liền qua kinh Tẻ bởi 2 cây cầu : Tân Thuận và Cầu Kinh Tẻ . 

  Quận 4 có khu lưu niệm Bác Hồ – Cảng Sài Gòn –   cù lao Nguyễn Kiệu và cầu Nguyễn Kiệu còn đươc mệnh danh là “ Đất Rồng Bay ”

   * Cơ sở tín ngưởng các tôn giáo :

  - Phật giáo 36 chùa

  - Công Giáo 03 Thánh Đường

  - Tin Lành 03 Nhà Nguyện

  - Cao Đài  02 Thánh Thất

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:54:28 | Đã xem 1140 lượt

  Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

   

  A.  Chức sắc thường trú : Quận 4

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hay hàm phong

  Đắc phong

  1

  Ngọc Hùng Thanh

  Lê Thanh Hùng

  Lễ Sanh

  1928

   

  2002

  2

  Ngọc Hoàng Thanh

  Huỳnh Long Hoàng

  Lễ Sanh

  1947

   

  2002

  3

  Thượng Liếng Thanh

  Trần Văn Liếng

  Lễ Sanh

  1935

   

  2002

  4

  Thươợng Tú Thanh

  Lê Văn Tú

  Lễ Sanh

  1921

   

  2002

  5

  Thái Quý Thanh

  Lê Văn Quý

  Lễ Sanh

  1924

   

  1999

  6

  Ngọc Đức Thanh

  Nguyễn Văn Đức

  Lễ Sanh

  1927

   

  1999

  7

  Ngọc Hài Thanh

  Nguyễn Văn Hài

  Lễ Sanh

  1938

   

  2005

  8

  Thượng Giao Thanh

  Nguyễn Văn Giao

  Lễ Sanh

  1941

   

  2005

  9

  Hương Hay

  Nguyễn Thị Hay

  Giáo Hữu

  1937

   

  2007

  10

  Hương Ngân

  Nguyễn Thị Ngân

  Lễ Sanh

  1942

   

  2002

  11

  Hương Khen

  Phạm Thị Khen

  Lễ Sanh

  1935

   

  2002

  12

  Hương Lựu

  Ngọc Thị Lựu

  Lễ Sanh

  1942

   

  2002

  13

  Hương Lang

  Nguyễn Ngọc Lang

  Lễ Sanh

  1937

   

  2002

  14

  Hương Hay

  Nguyễn Thị Hay

  Lễ Sanh

  1930

   

  2002

  15

  Hương Sen

  Huỳnh Thị Sen

  Lễ Sanh

  1935

   

  2002

  16

  Hương Thanh

  Lê Thị Thanh

  Lễ Sanh

  1943

   

  2002

  17

  Hương Giai

  Văn Kim Giai

  Lễ Sanh

  1928

   

  2002

  18

  Hương Thảnh

  Nguyễn Thị Thảnh

  Lễ Sanh

  1926

   

  2005

  19

  Hương Bảy

  Nguyễn Thị Bảy

  Lễ Sanh

  1944

   

  2007

  20

  Hương Tám

  Nguyễn Thị  Tám

  Lễ Sanh

  1934

   

  2007

  21

  Hương Lý

  Nguyễn Thị Lý

  Lễ Sanh

  1934

   

  2002

  22

  Hương Sáng

  Huỳnh Thị Sáng

  Lễ Sanh

  1930

   

  2002


  B.  Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : quận 4

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thượng Sang Thanh

  Nguyễn văn Sang

  Giáo Hữu

  Cai Quãn

   

  2

  Hương Khen

  Phạm Thị Khen

  Lễ Sanh

  Phó Cai Quản

   

  3

  Thái Bích Thanh

  Hồ Ngọc Bích

  Lễ Sanh

  Thủ Quỷ

   

  4

   

  Đoàn Văn Minh

  Chánh Trị Sự

  Thư Ký

   

  5

   

  Nguyễn văn Tư Em

  Phó Trị Sự

  Lễ Vụ

   

  6

   

  Ngô Thị Bê

  Chánh Trị Sự

  Lương Vụ

   

  7

   

  Phạm Minh Trung

  Chánh Trị Sự

  Công Vụ

   

  8

   

  Phan Văn Dũng

  Thông Sự

  PTráchBa Ban

   

  9

   

  Huỳnh Hồng Nhân

  Chánh Trị Sự

  Trưởng Ban Nhạc

   

  10

   

  Nguyễn Anh Cường

  Đạo Hữu

  Trưởng ban Lễ

   

  11

   

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  Đạo Hữu

  TrưởngBanĐồngNhi

   

  12

   

  Huỳnh Thị Dị

   

  Kiểm Đàn

   

  13

   

  Đoàn Văn Minh

  Chánh T Sự

  Vĩnh Hội

   

  14

   

  Nguyễn Thị Đuông

  Chánh T Sự

  Vĩnh Hội

   

  15

   

  Lương Chí Thiện

  Chánh T Sự

  Lý Nhơn

   

  16

   

  Bùi Kim Tấn

  Chánh T Sự

  Lý Nhơn

   

  17

   

  Nguyễn Ngọc Ut

  Chánh T Sự

  cây Bàng

   

  18

   

  Hồ Huế Tuyết

  Chánh T Sự

  Cây Bàng

   

  19

   

  Huỳnh Hồng Nhân

  Chánh T Sự

  Xòm Chiếu

   

  20

   

  Ngô Thị Bê

  Chánh T Sự

  Xòm Chiếu

   

  21

   

  Phạm Minh Trung

  Chánh T Sự

  Khánh Hội

   

  22

   

  Lương Thị Ngọc

  Chánh T Sự

  Khánh Hội

   

  C- Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Quận 4


   

  Tt

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Vĩnh Hội

  1

  1

   

  5

  2

  3

   

   

   

   

   

  2

  Khánh Hội

  1

  1

  2

  4

  1

  3

   

   

   

   

   

  3

  Cây Bàng

  1

  1

  1

  1

  1

  1

   

   

   

   

   

  4

  Lý Nhơn

  1

  1

  2

  1

  4

  1

   

   

   

   

   

  5

  Xóm Chiếu

  1

  1

  2

  2

  1

  1

   

   

   

   

   

  6

  Cơ quan tang tế

   

   

   

   

   

   

  4

  16

  20

   

  1387

                             


   

  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:56:15 | Đã xem 1689 lượt

  Hình ảnh Thánh Thất Họ Đạo Quận 4 sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản

   

   

   

  Văn phòng ban cai quản họ đạo

   

   

   

   

  Đại hội nhơn sanh họ đạo quận 4

   

   

   

  Hành lễ cúng đàn tại thánh thất

   

   

  Lễ tất niên cấp công hạnh và phát quà cho ban bộ

   

   

  Ban lễ