Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:53:21 | Đã xem 1258 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Quận 3

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất

  Huỳnh Đức Quận 3

  Thiên Phong Đường thờ chư tiên linh và chơn linh nam nữ

  v/p Ban Cai Quản họ đạo phòng nghỉ chức sắc và trù phòng

  704/67 Nguyễn Đình Chiểu Phường 1 Quận 3 TP Hồ Chí Minh

  112m2

  Thanh tịnh Huỳnh Đức Đàn do Đồng đạo tự lập từ năm 1950 , đến năm 1966 ông Lê Quang Chợ thay mặt đồng đạo hỉ hiến về cho hội thánh 

  1950

  1968 xây dựng 1 lầu 1 trệt

  2002 xây dựng kiên cố theo mẫu Tòa Thánh gồm 1 trệt 2 lầu

   

   

  Bản đồ vị trí thánh thất

   

   

  KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ QUẬN BA

   

  Quận Ba nằm trong Trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Đông giáp Quận Phú Nhuận, Tây giáp Quận 10, Nam giáp Quận 1 và Quận 5. 

  Có diện tích tự nhiên 4,8 km2 – dân số 260.418 người, có nhiều cơ quan Nhà Nước Trung ương và Thành Phố đóng trên địa bàn Quận – nhiều trường học lớn, siêu thị, chợ búa. 

  Đời sống nhu cầu tâm linh, nhiều quần chúng có Đạo như Tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo và Đạo Ba ha’i .

   Có 41 chùa lớn, nhiều Tu viện, Tịnh xá, 16 Thánh đường Công giáo.

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:53:39 | Đã xem 1199 lượt

  Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

   

  A. Chức sắc thường trú : Quận 3

   

  TT

           Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hoặc hàm phong

  Đắc phong

  1

  Thái Nhơn Thanh

  Ngô Tấn Nhơn

  Giáo Hữu

  1933

   

  2005

  2

  Thái Tân Thanh

  Thái Tân Thanh

  Giáo Hữu

  1940

   

  2005

  3

  Thượng Huệ Thanh

  Trần Hiếu Huệ

  Giáo Hữu

  1936

   

  2007

  4

  Ngọc Tốt Thanh

  Trần Văn Tốt

  Giáo Hữu

  1933

   

  2007

  5

  Thái Hùng Thanh

  Lê Hoàng Hùng

  Lễ Sanh

  1952

   

  2007

  6

  Thượng Lộc Thanh

  Lê Văn Lộc

  Lễ Sanh

  1913

   

  1999

  7

  Thượng Vinh Thanh

  Nguyễn Trung Vinh

  Lễ Sanh

  1934

   

  1999

  8

  Ngọc Nhựt Thanh

  Lê Minh Nhựt

  Lễ Sanh

  1930

   

  2002

  9

  Hương Thơ

  Trần Thị Thơ

  Giáo Hữu

  1931

   

  2005

  10

  Hương Lan

  Nguyễn Thị Lan

  Giáo Hữu

  1943

   

  2005

  11

  Hương Vồi

  Đỗ Thị Vồi

  Giáo Hữu

  1936

   

  2007

  12

  Hương Xuyến

  Nguyễn Thị Xuyến

  Giáo Hữu

  1910

   

  1999

  13

  Hương Hoa

  Lý Thị Hoa

  Lễ Sanh

  1935

   

  1999

  14

  Hương Vồi

  Đỗ Thị Vồi

  Lễ Sanh

  1936

   

  1999

  15

  Hương Tám

  Phạm Thị Tám

  Lễ Sanh

  1946

   

  2007

  16

  Hương Hai

  Lý Thị Hai

  Lễ Sanh

  1929

   

  2002

  17

  Hương Tám

  Huỳnh Thị Tám

  Lễ Sanh

  1935

   

  2002

  18

  Hương Muôn

  Ng Thị Kim Muôn

  Lễ Sanh

  1926

   

  2002

  19

  Hương Huê

  Đỗ Thị Huê

  Lễ Sanh

  1933

   

  2002


  B. Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : quận 3

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thái Nhơn Thanh

  Ngô Tấn Nhơn

  Giáo Hữu

  Cai Quản

   

  2

  Hương Thơ

  Trần Thị Thơ

  Giáo Hữu

  Phó Cai Quản

   

  3

  Hương Hai

  Lý Thị Hai

  Lễ sanh

  Phó Cai Quản

   

  4

   

  Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  C.Chánh Trị Sự

  Thủ Quỷ

   

  5

   

  Dương văn Nghị

  Chánh Trị Sự

  Thư Ký

   

  6

   

  Nguyễn Thị Tơ

  Chánh Trị Sự

  P/t Ban Cai Quản kiêm Lễ Vụ

   

  7

   

  Đỗ Mười

  C.Chánh Trị Sự

  Công Vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

  C.  Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ,Tín đồ : Quận 3

   

   

  Tt

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Bàn Cờ

  1

  1

  1

  6

  1

  5

   

   

   

   

   

  2

  Vườn Chuối

  1

  1

   

  1

   

  2

   

   

   

   

   

  3

  Trương Minh Giảng

  1

  1

   

  3

   

  1

   

   

   

   

   

  4

  Hòa Hưng

  1

  1

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  5

  Phú Trung

  1

  2

  3

  4

  2

  4

   

   

   

   

   

  6

  Cơ quan tang tế

   

   

   

   

   

   

  5

  12

  15

   

  409


   

  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:53:52 | Đã xem 1349 lượt

    Hình ảnh Thánh Thất HỌ ĐẠO QUẬN 3 và sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản.

   

   

   

   

  Cổng tam quan thánh thất

   

   

   

   

  Đại hội nhơn sanh Đinh Hợi - 2007

   

   

  Ban lễ họ đạo quận 3