Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 21:00:09 | Đã xem 1399 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Chợ Lớn.

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

  1

  Thánh Thất

  194-196-198  (Đường Ngô Quyền – Q10 )

  195,30 m2

  Bổn Đạo hiến từ khi mới khai Đạo

  Kiên cố

  2

  Điện thờ Phật Mẫu

  nt

   

  nt

  nt

  3

  2 cơ sở sau Thánh Thất

  nt

   

  nt

  nt

   

   

   

  Vị trí Thánh Thất

   

  KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ HỌ ĐẠO CHỢ LỚN (QUẬN 10)

  Họ Đạo Cao Đài Chợ Lớn nằm ở trung tâm thành Phố Hồ Chí Minh nói chung và cũng là trung tâm Quận 10 nói riêng.

  Với ưu thế của một Quận ở trung tâm Thành Phố như vậy, Quận 10 có diện tích khá khiêm tốn, chỉ với 5,721km2, có 15 phường được chia đều cho 54.000 hộ dân với tổng số dân lên tới 238.798 người. Đời sống người dân tương đối cao và được hưởng thụ đầy đủ các cơ sở vật chất, văn hóa, giáo dục, y tế xã hội, giao thông thuận tiện.

  Nổi bật hơn hết là nhiều cơ sở thờ tự gần như đầy đủ các nền tôn giáo đều có mặt tại Quận 10 như :

  - 39 tự viện Phật giáo

  - 06 Thánh đường Công giáo

  - 06 Thánh đường Tin Lành

  - 01 thánh đường Hồi Giáo

  - 01 Minh Sư Đường

  - 01 Giảng đường Baha’i

  - 01 Thánh Thất , 01 Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Họ Đạo Chợ Lớn

  Ngoài ra , còn có 21 đền thờ các bậc Công thần – Đình – Miếu và 03 cơ sở nuôi trẻ mồ côi.

  Với chủ trương là tạo điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất cho mọi công dân có nhu cầu tín ngưỡng thuần túy. Lãnh đạo và Chính quyền Quận 10 luôn quan tâm giúp đở trong cộng đồng các Tôn giáo, thăm hỏi động viên trong mọi sinh hoạt. Vì hơn ai hết Lãnh đạo và Chính quyền Quận 10 thường nhắc :

  Nơi nào cơ sở Tôn giáo phát triển tốt, nơi đó tệ nạn xã hội được đẩy lùi

  , và cộng đồng Tôn giáo chúng tôi luôn thắm nghĩa “ Đạo – Đời tương đắc – Nước Vinh Đạo Sáng”.


  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 20:48:16 | Đã xem 1125 lượt

  Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ, Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

  A. Chức sắc thường trú : Chợ lớn

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

  Đang hành đạo hoặc hàm phong

  Đắc phong

  1

  Ngọc Hưng Thanh

  Phạm Văn Hưng

  Giáo Hữu

  1938

   

  2005

  2

  Ngọc Anh Thanh

  Trần Quế Anh

  Lễ Sanh

  1941

   

  2005

  3

  Thượng Ba Thanh

  Trần Ba

  Lễ Sanh

  1950

   

  2005

  4

  Ngọc Khương Thanh

  Đinh Văn Khương

  Lễ Sanh

  1926

   

  2002

  5

  Thái Lính Thanh

  Võ Văn Lính

  Lễ Sanh

  1920

   

  1999

  6

  Thái Lắn Thanh

  Ngô Văn Lắn

  Lễ Sanh

  1931

   

  2007

  7

  Thượng Tiền Thanh

  Lê Thanh Tiền

  Lễ Sanh

  1941

   

  2007

  8

  Hương Điệp

  Ngô Thị Điệp

  Lễ Sanh

  1927

   

  1999

  9

  Hương Phụng

  Trương T Kim Phụng

  Lễ Sanh

  1966

   

  2005

  10

  Hương Nga

  Đặng Tố Nga

  Lễ Sanh

  1929

   

  2005

  11

  Hương Thanh

  Nguyễn Thị Thanh

  Lễ Sanh

  1932

   

  2005

  12

  Hương Nương

  Ng Thị Mỹ Nương

  Lễ Sanh

  1939

   

  2002

  13

  Hương Dình

  Nguyễn Thị Dình

  Lễ Sanh

  1925

   

  2002

  14

  Hương Tốt

  Nguyễn Thị Tốt

  Lễ Sanh

  1928

   

  2002

  15

  Hương Hiếu

  Lê Thị Hiếu

  Lễ Sanh

  1952

   

  2002

  16

  Hương Tự

  Trương Thị Tự

  Lễ Sanh

  1935

   

  2002

  17

  Hương Minh

  Nguyễn Thị Minh

  Lễ Sanh

  1942

   

  2002

  18

  Hương Hoa

  Nguyễn Thị Hoa

  Lễ Sanh

  1940

   

  2007

  19

  Hương Huệ

  Nguyễn Thị Huệ

  Lễ Sanh

  1939

   

  2007


  B. Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : Chợ Lớn

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Ngọc Hưng Thanh

   

  Giáo hữu

  Cai Quản

   

  2

  Hương Hoa

   

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản

   

  3

  Thương Tiền Thanh

   

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản

   

  4

  Hương Tự

   

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản

   

   

   

   

   

   

   


  C. Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Chợ Lớn


   

  Tt

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6000

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               

  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 20:48:41 | Đã xem 1563 lượt

   Hình ảnh Thánh Thất – Điện thờ Chợ Lớn và sinh hoạt đạo sự của Ban Cai Quản.

   

  Điện thờ phật mẫu họ đạo chợ lớn

   

  Kỹ niệm 80 ngày hoằng khai đạo Tam Kỳ Phổ Độ

   

  Đai hội nhơn sanh cơ sở năm Đinh Hợi - 2007