Cơ Sở Lịch Sử

  Cập nhật 2012-05-26 20:46:21 | Đã xem 1405 lượt

  Địa chỉ, nguồn gốc cơ sở thờ tự, diện tích đất , năm và quy mô xây dựng Bình Trưng Tây.

   

  TT

  Thánh thất hay Điện thờ Phật Mẫu hoặc các cơ sở phục vụ tín ngưỡng

  Địa chỉ

  Diện tích đất

  Nguồn gốc

  Năm và quy mô xây dựng

   

  1

   

   

  Thánh thất Bình Trưng Tây

  243 Đường Nguyễn Duy Trinh, khu phố 2

  16239m2

  Ong Hồ Văn Đình hiến năm 1928

  Nhiều lần, hiện nay xây dựng kiên cố

  2

  Điện Thờ Phật Mẫu

  nt

   

   

   

   

  Vị trí Thánh thất và Điện thờ Phật Mẫu trên bản đồ

   

  Nhân Sự - Ban Cai Quản

  Cập nhật 2012-05-26 16:46:43 | Đã xem 1314 lượt

   Nhân sự Chức sắc thường trú, Ban Cai Quản, Ban tứ vụ,Chức việc, Các bộ phận nghi lễ và Tín đồ ( A,B,C)

   

  A. Chức sắc thường trú : Bình Trưng Tây

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Năm sanh

      Đang hành đạo hay hàm phong

  Đăc phong

  1

  Thượng Đức Thanh

  Hà Hữu Đức

  Lễ Sanh

  1958

   

  2002

  2

  Ngọc Ba Thanh

  Nguyễn Văn Ba

  Lễ Sanh

  1919

   

  1999

  3

  Ngọc Cân Thanh

  Trần Văn Cân

  Lễ Sanh

  1934

   

  2002

  4

  Thái Ngà Thanh

  Phạm Văn Ngà

  Lễ Sanh

  1944

   

  2002

  5

  Thượng Ngoa Thanh

  Lê Văn Ngoa

  Lễ Sanh

  1926

   

  2005

  6

  Ngọc Vĩnh Thanh

  Lê Văn Vĩnh

  Lễ Sanh

  1949

   

  2005

  7

  Ngọc Thâu Thanh

  Nguyễn Văn Thâu

  Lễ Sanh

  1937

   

  1999

  8

  Thái Minh Thanh

  Đỗ Văn Minh

  Lễ Sanh

  1940

   

  2007

  9

   

  Lý Văn Phán

  Giáo Thiện

  1921

   

  2002

  10

  Hương Đơn

  Huỳnh Thị Đơn

  Lễ Sanh

  1938

   

  2007

  11

  Hương Lệ

  Hồng Thị Lệ

  Lễ Sanh

  1942

   

  2007

  12

  Hương Kiều

  Nguyễn Thị Kiều

  Lễ Sanh

  1919

   

  2002

  13

  Hương Dữ

  Đặng Thị Dữ

  Lễ Sanh

  1939

   

  2002

  14

  Hương Đầy

  Võ Thị Đầy

  Lễ Sanh

  1937

   

  2002

  15

  Hương Năm

  Lê Thị Năm

  Lễ Sanh

  1936

   

  2005

  16

  Hương Ký

  Phan Thị Ký

  Lễ Sanh

  1917

   

  2005

  17

  Hương Lục

  Võ Thị Lục

  Lễ Sanh

  1920

   

  1999


  B. Ban Cai Quản – Ban tứ vụ – Trưởng Ban Nghi Lễ - Trưởng phó các bộ phận tang tế sự : Bình Trung

   

  TT

  Thánh danh

  Danh tánh

  Phẩm vị

  Chức vụ

  Năm sinh

  1

  Thượng Đức Thanh

  Hà Hữu Đức

  Lễ Sanh

  Cai Quản

   

  2

  Ngọc Cân Thanh

  Trần Văn Cân

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản

   

  3

  Hương Dữ

  Đặng Thị Dữ

  Lễ Sanh

  P.Cai Quản

   

  4

   

  Nguyễn Văn Của

  Chức việc

  Thủ Quỷ

   

  5

   

  Phan Tấn Công

  Chức việc

  Thư Ký

   

  6

   

  Nguyễn Văn Tân

  Hành Thiện

   

   


  C. Các ban nghi lễ – Chức việc các phẩm – Nhạc lễ, Đồng nhi, Đạo tỳ, Tín đồ : Bình Trưng


   

   

  TT

  Ban nghi lễ

  (Hương đạo củ)

  Chánh trị sự

  Phó trị sự

  Thông sự

  Nhạc

  Lễ

  Đồng nhi

  Đạo tỳ

  Tín đồ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  Nam

  Nữ

  1

  Bình Trưng Tây

  1

  1

  2

  2

  11

  3

   

   

   

   

   

  2

  Bình Trưng Đông

  1

   

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  3

  An Phú

  1

  1

  2

  2

  6

  1

   

   

   

   

   

  4

  Long Phước

  1

  1

  1

  5

  1

  3

   

   

   

   

   

  5

  Long Thạnh Mỹ

  1

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Phú Hữu

  1

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  7

  Cơ quan tang tế

   

   

   

   

   

   

  8

  11

  18

   

  2744

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hoạt Động

  Cập nhật 2012-05-26 16:47:19 | Đã xem 3699 lượt

   Hình ảnh Thánh Thất – Điện thờ Phật Mẫu Bình Trưng Tây và sinh hoạt đạo sự Ban Cai Quản.

   

   

  Thánh thất Bình Trưng Tây quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

   


  Điện thờ Phật Mẫu Bình Trưng Tây, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh