Hình ảnh

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ CAO ĐÀI

CHỦ ĐỀ

“ĐẠO CAO ĐÀI VỚI GÓC NHÌN XUYÊN VĂN HÓA”

DỰ KIẾN TỪ NGÀY XX ĐỀN XX THÁNG XX, 2018
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – VIET NAM
 
Tổ chức bởi :
 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 

Với sự cộng tác của :

Trung tâm Học Vụ xuyên Thái Bình Dương của Đại học Nam Cali (Los Angeles, California)

 
Cơ Quan Bảo trợ :
 
Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại (Westminster, California)

 

Hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến các mục đích:

  • Làm phong phú thêm nguồn tài liệu nghiên cứu về đạo Cao Đài
  • Giới thiệu đạo Cao Đài với cộng đồng thế giới như một sản phẩm đặc trưng của văn hóa người Việt tại Nam Bộ
  • Gợi nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế tiếp tục nghiên cứu về đạo Cao Đài không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới.

Ban Tổ chức chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của quí nhà khoa học và học giả ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS